Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống


Đăng nhập theo tài khoản của Admin
Mã trường:
Họ và tên:
Mật khẩu:
Mã trường (Do người quản trị cấp)
 


Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Cẩm Chế
Địa chỉ: thôn Du La- xã Cẩm Chế - huyện Thanh Hà - tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203817185 - Email: th-thcscamche@haiduong.edu.vn
Hiệu trưởng: Nguyễn Phúc Bắc
2018 25 6 6/25/2018